Tìm kiếm

TƯ VẤN
 Đổi tên cơ sở kinh doanh (22:02, 15/09/2007)
Hỏi: Có phải  đăng ký mã số thuế khi đổi tên cơ sở kinh doanh không?
  
Xem trả lời

 
 Vận tải khách du lịch bằng ôtô (21:41, 15/09/2007)
Hỏi: Đề nghị luật gia cho tôi biết điều kiện như thế nào để được làm vận tải khách du lịch bằng ôtô?
  
Xem trả lời

 
 Chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (21:03, 15/09/2007)
Hỏi: Thưa luật gia việc quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc như thế nào?
  
Xem trả lời

 
 Thu hồi hóa đơn (19:37, 15/09/2007)
Hỏi: Cơ quan nào được thu hồi hóa đơn của đơn vị giải thể?
  
Xem trả lời

 
 Xử phạt đo lường trong bán lẻ (19:22, 15/09/2007)
Hỏi: Thưa luật gia, việc xử phạt vi phạm về đo lường trong bán lẻ, về sử dụng phương tiện đo phải kiểm định như thế nào?
  
Xem trả lời