Tìm kiếm

Lĩnh vực hoạt động

Đây là một lĩnh vực hoạt động lớn của Sài Gòn Luật, góp phần giải quyết các vụ án, vụ việc khách quan, đúng pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp và sự bình đẳng của cá nhân, tổ chức, cơ quan trước pháp luật. Đây cũng là lĩnh vực hoạt động thể hiện đậm nét ý thức sâu sắc và khát vọng thực hiện đến mức tốt nhất của Sài Gòn Luật về vai trò, sứ mệnh cao quý của nghề luật sư, của người luật sư mà xã hội đã trao cho: Góp phần bảo vệ quyền con người và công lý, duy trì công bằng xã hội, phát huy quyền dân chủ, bảo vệ pháp chế, nhà nước pháp quyền. Chính vì vậy, trong lĩnh vực hoạt động này, Sài Gòn Luật quy tụ luật sư có lời thề bảo vệ công lý, năng lực, kinh nghiệm và sự dũng cảm.

Các luật sư của Sài Gòn Luật đã là luật sư bào chữa trong những vụ án lớn của Việt Nam như: Tân Trường Sanh, Minh Phụng - Epco, Điện Kế Điện Tử, Nguyễn Lâm Thái và đồng phạm, Đinh Ngọc Hệ và đông phạm,... Luật sư Sài Gòn Luật tham gia tố tụng tại Tòa án cũng như tại các Trung tâm Trọng tài Thương mại trong các vụ việc.

     Cùng với sự phát triển và lớn mạnh của nền kinh tế đất nước là sự phát triển và hoàn thiện của hệ thống các quy định pháp luật. Ngày càng nhiều văn bản pháp luật được ban hành để điều chỉnh ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Do đó, nhu cầu cập nhật, nắm bắt các quy định mới để hạn chế tối đa các rủi ro về pháp lý của các công ty, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tăng nhanh. Nắm bắt được các nhu cầu đó, luật sư Sài Gòn Luật đã không ngừng trao dồi kiến thức không chỉ trong lĩnh vực pháp luật, mà còn cả các kiến thức xã hội, kinh doanh, thương mại, v.v. để phục vụ cho khách hàng của mình một cách hiệu quả nhất.

     Khách hàng của Sài Gòn Luật sẽ nhận thấy rằng những khó khăn của mình có thể được giải quyết thông qua hoạt động tư vấn pháp luật từ các luật sư của chúng tôi. Sài Gòn Luật sẽ cung cấp thông tin, giải thích pháp luật và định hướng hành vi của khách hàng trong những điều kiện, hoàn cảnh pháp luật đã dự liệu trước. Từ đó, Sài Gòn Luật sẽ đưa những tư vấn về pháp luật nhằm giúp khách hàng phòng ngừa những tranh chấp và những rủi ro pháp lý khác trong quá trình tổ chức và hoạt động của mình.

     Các luật sư Sài Gòn Luật đã từng tư vấn cho nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước liên quan đến nhiều lĩnh vực như: Đầu tư, doanh nghiệp, thương mại, đất đai, lao động, xây dựng, dân sự, v.v....

 

         Luật sư Sài Gòn Luật không chỉ đại diện cho khách hàng trong tố tụng (trong các vụ án, vụ việc được giải quyết tại các cơ quan tài phán) mà còn đại diện cho khách hàng ngoài tố tụng để tiến hành đàm phán, thương lượng, hòa giải nhằm làm phát sinh, thay đổi và chấm dứt các giao dịch trong các lĩnh vực: dân sự, nhà đất, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, v.v. Khi đảm nhận vai trò đại diện của mình, luật sư Sài Gòn Luật đã thu được những kết quả khả thi. Điều đó có được là do khi đại diện cho khách hàng của mình, luật sư Sài Gòn Luật biết cách đặt mình vào vị trí của khách hàng, đối tác và đối phương để nỗ lực tìm kiếm những giải pháp để có thể trung hòa những quyền lợi khác nhau của các bên dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu, lợi ích của khách hàng và đưa ra giải pháp có sự kết hợp hài hòa giữa pháp lý và thực tiễn và hiệu quả về chi phí.

         Các Luật sư của Sài Gòn Luật từng đại diện trong và ngoài tố tụng cho các tổ chức như: Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), Báo Pháp luật TP.HCM, BERLIN CHEMIE AG, Saigon Movie Media, TIE, ALTA, WEC Sài Gòn, v.v.

1.  Giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính về dân sự, Hôn nhân và Gia đình, lao động, kinh doanh thương mại;

2. Giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại;

3. Giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật.