Tìm kiếm

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sài Gòn Luật chào đón, mong muốn cộng sự, làm việc với luật sư, chuyên viên, hợp tác với Công ty luật, Văn phòng luật sư (xin gọi chung là Quý đối tác); nhận và hướng dẫn người tập sự hành nghề luật sư theo tiêu chí: Luôn cùng nhau nỗ lực ở mức cao nhất để đưa ra những giải pháp nhằm đảm bảo an toàn pháp lý tốt nhất, hiệu quả nhất cho khách hàng, cho công việc; hiểu thành công của mình cũng là thành công của khách hàng và thành công của khách hàng cũng là thành công của mình.

Theo nhu cầu thực tiễn hoạt động, hàng năm, Sài Gòn Luật tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng, trao đổi, phỏng vấn với mong muốn tiến đến cộng sự, làm việcvới Quý đối tác phù hợp, cũng như nhận và hướng dẫn người tập sự hành nghề luật sư thích hợp.