Tìm kiếm

THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHÁC

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NGOÀI TỐ TỤNG:

Luật sư Sài Gòn Luật đã cùng với khách hàng hoặc đại diện cho khách hàng trong nhiều loại tranh chấp dân sự, nhà đất, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, v.v. phức tạp để giải quyết các chấp, mâu thuẫn với bên đối tác, đối phương nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ mà không phải nhờ đến cơ quan tài phán và đã thu được các kết quả khả thi. Có những vụ tranh chấp về nợ, đôi bên không thể nói chuyện với nhau trong thời gian dài nhưng với sự có mặt, giải quyết của luật sư Sài Gòn Luật, các bên đã thanh toán xong các khoản nợ và vẫn có thể hợp tác tiếp với nhau. Điều đó là do luật sư Sài Gòn Luật biết cách trung hòa những quyền lợi khác nhau của các bên dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu, lợi ích của khách hàng.

 

HỖ TRỢ PHÁP LÝ TRONG VIỆC KHIẾU NẠI THEO LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

Việc cá nhân, tổ chức khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình xảy ra hàng ngày. Do không hoặc ít hiểu biết về pháp luật khi khiếu nại nên không ít trường hợp không được giải quyết hoặc không bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của mình hoặc dẫn đến những mâu thuẫn, xung đột không đáng có. Luật sư Sài Gòn Luật sẵn lòng hỗ trợ pháp lý cho các trường hợp nói trên để khách hàng của mình có được phương án tối ưu để bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của mình thông qua các hình thức: làm đại diện theo ủy quyền hoặc làm luật sư để giúp đỡ về pháp luật trong quá trình khiếu nại.
 

Với công việc làm đại diện theo ủy quyền, luật sư Sài Gòn Luật sẽ thay mặt khách hàng soạn, nộp đơn khiếu nại, làm việc, giải quyết và quyết định các vấn đề về khiếu nại trong phạm vi được khách hàng ủy quyền trước các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Với việc làm luật sư để giúp đỡ về pháp luật, luật sư Sài Gòn Luật tư vấn, giúp đỡ khách hàng tìm kiếm và đưa ra bằng chứng về việc khiếu nại và giải trình ý kiến về bằng chứng đó, có mặt cùng với khách hàng khi làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Trong những vụ khiếu nại, kể cả các vụ do cá nhân, tổ chức nước ngoài khiếu nại về việc cấp các loại giấy tờ hành chính, giấy chứng nhận đầu tư…, luật sư Sài Gòn Luật đã hỗ trợ pháp lý cho khách hàng để khiếu nại đúng lúc, đúng nơi, đúng người, tránh được việc mất thời hiệu và bị xâm phạm quyền lợi hợp pháp.

 

QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH - PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP:

Hiện nay tại một số doanh nghiệp, trong quá trình kinh doanh thường gặp phải vấn đề như sau: doanh số doanh nghiệp ngày càng tăng trưởng, người lao động ngày càng nhiều, khách hàng ngày càng đông, nhưng cơ sở vật chất đơn vị vẫn nhỏ hẹp như cũ. Lãnh đạo doanh nghiệp cảm thấy có điều gì bất ổn, nhưng không hiểu tại sao và phải làm như thế nào, lãnh đạo doanh nghiệp cũng cảm nhận “chiếc áo” doanh nghiệp quá chật chội nhưng vẫn đang phải mặc cho “cơ thể” doanh nghiệp ngày càng phình ra, và sẽ đến một lúc nào đó lợi nhuận của đơn vị ngày càng cao, nhưng đồng thời cũng nhiều rủi ro đưa tới cho doanh nghiệp như: những khoản tiền bị phạt, những khoản thiệt hại cho doanh nghiệp không mời mà đến. Đó là bởi vì doanh nghiệp thiếu thông tin, nhất là thông tin quản lý.

Trong kinh doanh, nếu một hợp đồng không ký được tháng này thì tháng sau sẽ được ký, hoặc có thể đơn vị chấp nhận bỏ lỡ cơ hội ký hợp đồng; nhưng rủi ro vì làm không đúng luật sẽ bị chế tài, phạt vạ ngay trong tháng đó mà không chờ tới tháng sau, thậm chí còn phải chịu truy thu. Đó là vì Doanh nghiệp làm theo kiểu “Công ty gia đình” không có cẩm nang điều hành doanh nghiệp theo đúng phương pháp khoa học quản lý. Muốn khắc phục nhược điểm này ta phải có “Tư vấn quản lý hành chính - pháp luật doanh nghiệp” đây là vấn đề không mới mẻ gì, không nói ra thì không ai quan tâm đến, nhưng nói ra mọi người đều biết. Có nhiều hình thức quản trị doanh nghiệp như: Quản trị Tài chính, Quản trị Kế toán, Quản trị Kỹ thuật, v.v. nhưng ít ai quan tâm đến Quản trị hành chính - pháp luật doanh nghiệp.
 
Quản trị hành chính doanh nghiệp khác với quản trị văn phòng, nó có mối liên hệ và bao trùm đối với các quản trị khác của doanh nghiệp. Trong khu vực công, các công chức Nhà nước từ ngạch chuyên viên trở lên đều phải qua lớp đào tạo quản lý Nhà nước. Nhưng, trong lãnh vực dân doanh không thấy ai giảng dạy Môn “Quản lý hành chính - pháp luật doanh nghiệp” kể cả giáo trình về vấn đề này đều tản mạn nhiều nơi lẫn lộn vào Môn Quản trị Kinh doanh.
 
Luật gia Lê Văn Chấn là một người rất tâm đắc với vấn đề này, và ông đã bỏ ra rất nhiều công sức để nghiên cứu. Bằng kinh nghiệm lâu năm của một chuyên viên Tổng cục Thuế cộng với thời gian nghiên cứu lâu dài về lĩnh vực này của Luật gia Lê Văn Chấn, Sài Gòn Luật sẽ cung cấp dịch vụ “Tư vấn quản lý hành chính - pháp luật doanh nghiệp” dành cho các tổ chức, doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nào cần tư vấn xin liên hệ với chúng tôi.
 
 
TƯ VẤN VÀ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP:
 
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
 
     + Đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân
     + Đăng ký kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên trở lên
     + Đăng ký kinh doanh công ty Cổ phần
     + Đăng ký kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên chủ sở hữu là tổ chức
     + Đăng ký kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên chủ sở hữu là cá nhân
     + Đăng ký kinh doanh công ty Hợp danh
     + Đăng ký kinh doanh chi nhánh, văn phòng đại diện
     + Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG KINH DOANH
 
Doanh nghiệp tư nhân:
     + Thay đổi ngành nghề kinh doanh
     + Thay đổi tên doanh nghiệp
     + Thay đổi vốn kinh doanh
     + Thay đổi trụ sở
     + Bán doanh nghiệp tư nhân 
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:
     + Thay đổi ngành nghề kinh doanh
     + Thay đổi tên doanh nghiệp
     + Thay đổi thành viên
     + Thay đổi vốn kinh doanh (tăng vốn)
     + Thay đổi trụ sở
     + Thay đổi người đại diện theo pháp luật
Công ty TNHH 1 thành viên chủ sở hữu là tổ chức:
     + Thay đổi ngành nghề kinh doanh
     + Thay đổi tên doanh nghiệp
     + Thay đổi trụ sở
     + Thay đổi người đại diện theo pháp luật
Công ty TNHH 1 thành viên chủ sở hữu là cá nhân:
     + Thay đổi ngành nghề kinh doanh
     + Thay đổi tên doanh nghiệp
     + Thay đổi trụ sở
     + Thay đổi người đại diện theo pháp luật
     + Thay đổi vốn kinh doanh (tăng vốn)
Công ty Cổ phần:
     + Thay đổi ngành nghề kinh doanh
     + Thay đổi tên doanh nghiệp
     + Thay đổi cổ đông sáng lập
     + Thay đổi vốn kinh doanh (tăng vốn)
     + Thay đổi trụ sở
     + Thay đổi người đại diện theo pháp luật
Chi nhánh, Văn phòng đại diện:
     + Thay đổi nội dung hoạt động
     + Thay đổi địa chỉ hoạt động
     + Thay đổi tên
     + Thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện
Địa điểm kinh doanh:
     + Thay đổi nội dung hoạt động
     + Thay đổi địa chỉ hoạt động
     + Thay đổi tên
     + Thay đổi người đứng đầu địa điểm kinh doanh
Giải thể:
     + Giải thể Doanh nghiệp
     + Giải thể Chi nhánh, Văn phòng đại diện
     + Giải thể địa điểm kinh doanh

ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
     + Chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên
     + Chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH 1 thành viên
     + Chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên
     + Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên trở lên thành công ty TNHH 1 thành viên
     + Chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty cổ phần
     + Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên
     + Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên trở lên thành công ty cổ phần

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
     + Đăng ký kinh doanh công ty nhà nước
     + Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
     + Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh
     + Đăng ký thay đổi người đại diên pháp luật
     + Đăng ký thay đổi tên, vốn điều lệ của công ty
     + Đăng ký thay đổi trụ sở chính của công ty
     + Đăng ký thay đổi nội dung họat động của chi nhánh, văn phòng đại diện
     + Các hướng dẫn  thông báo
     + Giải thể chi nhánh, VPĐD, Công ty
     + Hoán chuyển địa chỉ trụ sở

Thời gian hoàn thành đúng hạn kể từ khi nhận hồ sơ của khách hàng, thủ tục thực hiện bảo đảm về mặt pháp luật.