Tìm kiếm

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

     Cùng với sự phát triển và lớn mạnh của nền kinh tế đất nước là sự phát triển và hoàn thiện của hệ thống các quy định pháp luật. Ngày càng nhiều văn bản pháp luật được ban hành để điều chỉnh ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Do đó, nhu cầu cập nhật, nắm bắt các quy định mới để hạn chế tối đa các rủi ro về pháp lý của các công ty, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tăng nhanh. Nắm bắt được các nhu cầu đó, luật sư Sài Gòn Luật đã không ngừng trao dồi kiến thức không chỉ trong lĩnh vực pháp luật, mà còn cả các kiến thức xã hội, kinh doanh, thương mại, v.v. để phục vụ cho khách hàng của mình một cách hiệu quả nhất.

     Khách hàng của Sài Gòn Luật sẽ nhận thấy rằng những khó khăn của mình có thể được giải quyết thông qua hoạt động tư vấn pháp luật từ các luật sư của chúng tôi. Sài Gòn Luật sẽ cung cấp thông tin, giải thích pháp luật và định hướng hành vi của khách hàng trong những điều kiện, hoàn cảnh pháp luật đã dự liệu trước. Từ đó, Sài Gòn Luật sẽ đưa những tư vấn về pháp luật nhằm giúp khách hàng phòng ngừa những tranh chấp và những rủi ro pháp lý khác trong quá trình tổ chức và hoạt động của mình.

     Các luật sư Sài Gòn Luật đã từng tư vấn cho nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước liên quan đến nhiều lĩnh vực như: Đầu tư, doanh nghiệp, thương mại, đất đai, lao động, xây dựng, dân sự, v.v....