Tìm kiếm

THAM GIA TỐ TỤNG (Với tư cách: Người bào chữa, Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, Người đại diện theo ủy quyền của đương sự).
HÌNH SỰ:
Trong các vụ án hình sự, luật sư Sài Gòn Luật tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ từ khi có quyết định tạm giữ và cho người bị tạm giam, bị can, bị cáo kể từ khi khởi tố bị can cho đến khi có quyết định, bản án của Tòa án có thẩm quyền, tùy theo yêu cầu của khách hàng. Với sự tham gia từ đầu như vậy, luật sư Sài Gòn Luật thấu hiểu, chia sẻ các bất ổn về tâm tư, tình cảnh của khách hàng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng ngay từ các buổi đầu lấy lời khai mà không phải đợi đến lúc ra tòa. Đã có những vụ án, luật sư Sài Gòn Luật chứng minh và được Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát chấp nhận đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra đối với bị can vì hành vi của họ không cần thiết truy cứu trách nhiệm hình sự. Đã có những vụ án, luật sư Sài Gòn Luật đề nghị và được cơ quan điều tra làm rõ và chấp nhận các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can, bị cáo ngay trong giai đoạn điều tra mà không phải đợi ra đến phiên tòa.
 
 
 

1.  Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quốc tịch Việt Nam;

3.  Tranh chấp về hợp đồng dân sự;

5.  Tranh chấp về thừa kế tài sản;

8.  Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật;

12. Yêu cầu tuyên bố một người mất tích, huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;

 

Khi tham gia tố tụng các vụ án, vụ việc phi hình sự nói trên tại tòa án, luật sư Sài Gòn Luật nỗ lực thực hiện đến mức tốt nhất khả năng và trách nhiệm của mình đối với khách hàng ngay từ lúc đi nộp đơn khởi kiện, cho đến khi cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý đơn, lấy lời khai, hòa giải rồi ra quyết định (hòa giải thành…) hoặc đưa vụ án ra xét xử. Do đó, có không ít vụ việc tranh chấp, thoạt đầu khách hàng tưởng chừng như không thể được tòa án thụ lý, giải quyết nhưng với sự bảo vệ quyết liệt trên cơ sở đấu tranh vì công lý, công bằng và pháp luật của luật sư Sài Gòn Luật, vụ việc tranh chấp của họ đã được thụ lý, giải quyết và quyền lợi hợp pháp của họ đã được bảo vệ. 
Đặc trưng của các vụ án, vụ việc phi hình sự là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền quyết định việc khởi kiện hay không khởi kiện và tự định đoạt trong việc chấm dứt, thay đổi yêu cầu hay thỏa thuận với nhau một cách tự nguyện, không trái pháp luật và đạo đức xã hội; có nghĩa vụ cung cấp, thu thập chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp, tòa án chỉ làm việc này trong một số ít trường hợp hạn hữu do luật định. Do vậy, để góp phần bảo vệ tối đa lợi ích hợp pháp của khách hàng, Sài Gòn Luật tập trung các luật sư ngoài việc am hiểu sâu sắc pháp luật, còn phải có khả năng điều tra như công an, thám tử…, có sự phản ứng nhanh, phân tích chính xác về lợi, hại giữa hòa giải hay không hòa giải … để giúp khách hàng thực hiện quyền và nghĩa vụ đặc trưng nói trên. Cũng vì vậy, đã có những vụ án ở cấp sơ thẩm, quyền lợi hợp pháp của khách hàng không được tòa án bảo vệ một phần hoặc toàn bộ nhưng với sự đấu tranh có phương pháp, kiên quyết và đến cùng của mình, cuối cùng, luật sư Sài Gòn Luật đã góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ ở cấp phúc thẩm. Hoặc có những vụ án tranh chấp quyết liệt nhưng cuối cùng đã hòa giải thành, không phải đưa ra xét xử, tránh được nhiều thiệt hại cho các bên, nhất là cho khách hàng của Sài Gòn Luật.

 

Luật sư Sài Gòn Luật tham gia tố tụng tại tòa án các vụ án hành chính sau:

2.  Khiếu kiện quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính;

4.  Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng hoặc thi hành biện pháp xử lý hành chính bằng một trong các hình thức giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục; đưa vào cơ sở chữa bệnh; quản chế hành chính;

6.  Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề hoặc khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài chính của thương nhân;

8.  Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến chuyển giao tài chính trong nước và quốc tế, dịch vụ và cung ứng dịch vụ;

10. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế;

12. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ;

14. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hải quan, công chức hải quan;

16. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính đối với việc từ chối công chứng, chứng thực;

17. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gia hạn thời hạn sử dụng đất;

Luật sư Sài Gòn luật còn là những nhà tư vấn cho các tổ chức, các cơ quan trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước để cho ra đời các văn bản hành chính đúng pháp luật.

 

 
1.  Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;

3.  Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

5.  Tranh chấp về cấp dưỡng;

8.  Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật;

10. Yêu cầu công nhận sự thỏa thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;
12. Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi;
14. Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.
 
LAO ĐỘNG:
Luật sư Sài Gòn Luật tham gia tố tụng tại tòa án các vụ án, vụ việc lao động sau:
  Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động trong các trường hợp: sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bồi thường thiệt hại giữa người lao động và người sử dụng lao động, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về lao động, bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp xuất khẩu lao động;

3.  Các tranh chấp khác về lao động mà pháp luật có quy định;

5.  Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quản lý lao động của Trọng tài nước ngoài;

 
 
 
1.  Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận bao gồm: (i) Mua bán hàng hoá; (ii) Cung ứng dịch vụ; (iii) Phân phối; (iv) Đại diện, đại lý; (v) Ký gửi; (vi) Thuê, cho thuê, thuê mua; (vii) Xây dựng; (viii) Vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng đường sắt, đường bộ,  đường thủy nội địa; (ix) Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường hàng không, đường biển; (x) Đầu tư;

3.  Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty;

5.  Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết các vụ tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại;

7.
  Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định kinh doanh, thương mại của Trọng tài nước ngoài;

<span style="\\"color:" #800000\\"="">8.
  Các yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật quy định.