Tìm kiếm

Khách hàng

Với những kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc cùng với thái độ làm việc tận tâm và chuyên nghiệp, chúng tôi rất vinh dự khi được làm việc, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước:


 

Danh sách khách hàng

Công ty TNHH MTV Thương Mại - Dịch vụ Phân bón và Hóa chất Dầu Khí.
Công ty TNHH Quốc Tế Sơn Lâm
Công ty Cổ phần Thế Giới Kỹ Thuật
Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21
Công ty TNHH Hàn Việt
Công ty cổ phần May thêu Giày dép W.E.C Sài Gòn (WEC Sài Gòn)
Công ty cổ phần Văn hóa Tân Bình (ALTA)
Công ty cổ phần Hợp tác vốn TNK (TNK Capital Partners)
Công ty cổ phần Truyền thông Sơn Ca (Acnos Sonca)
Công ty Phát triển Nhà và Dịch vụ quận I (HDSC)