Tìm kiếm

Tuyển nhân sự mới

HỢP TÁC VỚI LUẬT SƯ:

Sài Gòn Luật luôn chào đón và mong muốn được hợp tác với các luật sư, luật gia, chuyên gia pháp lý đã từng làm việc tại các hãng luật lớn trong và ngoài nước. Để dễ dàng hơn cho bạn trong việc xem xét và quyết định việc hợp tác với Sài Gòn Luật, chũng tôi cung cấp một số thông tin và điều kiện hợp tác dưới đây:

1. Là luật sư, luật gia, chuyên gia pháp lý;

2. có kiến thức chuyên sâu và có kinh nghiệm trong các lĩnh vực tranh tụng dân sự, hình sự, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động, hôn nhân gia đình; hoặc trong lĩnh vực tư vấn kinh doanh, thương mại, doanh nghiệp, đầu tư, chứng khoán, tài chính, thuế, ngân hàng, đất đại - bất động sản, sở hữu trí tuệ, v.v.; hoặc có khả năng nghiên cứu các vấn đề pháp lý;

3. Am hiểu về luật pháp quốc tế là một lợi thế;

4. Thành thạo kỹ năng vi tính văn phòng (đặc biệt là Microsofl Office: Word, Excel, Powerpoint, Outlook);

5. Thành thạo ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật) là một lợi thế.

Sài Gòn Luật (Saigon Lawyers) luôn chào đón và mong muốn được hợp tác với các luật sư, luật gia, chuyên gia pháp lý đã từng làm việc tại các hãng luật lớn trong và ngoài nước. Để dễ dàng hơn cho bạn trong việc xem xét và quyết định việc hợp tác với Sài Gòn Luật, chúng tôi cung cấp một số thông tin và điều kiện để hợp tác dưới đây: 

 1. Là luật sư, luật gia, chuyên gia pháp lý;
 2. Có kiến thức chuyên sâu và có kinh nghiệm trong các lĩnh vực tranh tụng dân sự, hình sự, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động, hôn nhân gia đình; hoặc trong các lĩnh vực tư vấn kinh doanh, thương mại, doanh nghiệp, đầu tư, chứng khoán, tài chính, thuế, ngân hàng, đất đai - bất động sản, sở hữu trí tuệ, v.v.; hoặc có khả năng nghiên cứu các vấn đề pháp lý;
 3. Am hiểu về luật pháp quốc tế là một lợi thế;
 4. Thành thạo kỹ năng vi tính văn phòng (đặc biệt là Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint, Outlook);
 5. Thành thạo ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Hoa, Tiếng Nhật) là một lợi thế

 TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN:

 

Sài Gòn Luật (Saigon Lawyers) luôn chào đón và mong muốn được hợp tác và làm việc với các chuyên viên pháp lý, chuyên viên tư vấn đã từng làm việc tại các hãng luật lớn trong và ngoài nước hoặc tại các cơ quan, tổ chức liên quan đến pháp luật. Để dễ dàng hơn cho bạn trong việc xem xét và quyết định việc hợp tác với Sài Gòn Luật, chúng tôi cung cấp một số thông tin và điều kiện để hợp tác dưới đây:
 1. Cử nhân luật;
 2. Có kỹ năng phân tích, tổng hợp các vấn đề pháp lý;
 3. Có kiến thức trong các lĩnh vực tranh tụng dân sự, hình sự, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động, hôn nhân gia đình; hoặc trong các lĩnh vực tư vấn kinh doanh, thương mại, doanh nghiệp, đầu tư, chứng khoán, tài chính, thuế, ngân hàng, đất đai - bất động sản, sở hữu trí tuệ, v.v.; hoặc có khả năng nghiên cứu các vấn đề pháp lý;
 4. Am hiểu về luật pháp quốc tế là một lợi thế;
 5. Thành thạo kỹ năng vi tính văn phòng (đặc biệt là Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint, Outlook);
 6. Thành thạo ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Hoa, Tiếng Nhật).