Tìm kiếm

TƯ VẤN
 Chia tài sản chung? (16:05, 13/09/2007)

Năm 1963, mẹ tôi mua một căn nhà có giấy tờ do chế độ cũ cấp. Năm 1981, mẹ tôi mất, không để lại di chúc. Năm 1985, một mình cha tôi ký giấy cho bà B căn nhà này, Nay bà B đã được cấp “giấy hồng”. Vậy anh em tôi phải làm sao để được thừa kế căn nhà này? (Ông Nguyễn Thanh Nguyên, Cao Lãnh , Đồng Tháp).

  
Xem trả lời

 
 Xóa quyết định kỷ luật? (15:59, 13/09/2007)

Do có một số sai phạm nên tôi đã bị cơ quan ra quyết định xử lý kỷ luật cảnh cáo. Phải chờ bao lâu thì tôi mới được xóa quyết định kỷ luật này? (Ông Phạm Ngọc Bảo, Đội thuế phường Hiệp Ninh, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

  
Xem trả lời

 
 Bán nhà là di sản thừa kế? (15:51, 13/09/2007)

Cha mẹ tôi đã mất (không để lại di chúc) và có để lại một căn nhà cho năm người con. Nay tôi muốn bán căn nhà trên nhưng anh, chị tôi không ký giấy bán. Tôi phải làm sao để bán được căn nhà này? (Nguyễn Thảo Hường, Bình Thuận).

  
Xem trả lời

 
 Đòi lại đất cho mượn? (15:48, 13/09/2007)

Mẹ tôi cho một người hàng xóm mượn đất. Nay người đó đã hợp thức hóa quyền sử dụng đất nói trên. Mẹ tôi có thể đòi lại đất hay không? (Bà Võ Thị Thu Hằng, Gò Công Tây, Tiền Giang).

  
Xem trả lời

 
 Lấy lại nhà đất do mẹ đứng tên giùm? (15:36, 13/09/2007)

Năm 1982, tôi bỏ tiền ra mua nhà và đất nhưng sau đó tôi để mẹ tôi đứng tên trên giấy tờ sở hữu, sử dụng. Nay tôi muốn lấy lại nhà và đất đó để sau này làm nhà thờ được hay không? (Ông PHH, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

  
Xem trả lời